Sayı: 12

MARŞANDİZ

Edebiyat Fanzini / Temmuz 2017

kapak resmi
Emre Öksüz

iç çizimler
Emre Öksüz
Özge Demiral
Pınar Demir
Aslı Ekim

makinistler

Emre Öksüz

Onur Selamet

Ömer Can Saroğlu

Özgürcan Uzunyaşa