Sayı: 11

MARŞANDİZ

Edebiyat Fanzini / Şubat 2017

kapak resmi
Aslı Ekim

dizgi
Nil Müge Felekten

iç çizimler
Emre Öksüz
Merve Ata
Onur Akkiriş

makinistler

Özgürcan Uzunyaşa

Emre Öksüz

Can Karatek

Onur Selamet

Ömer Can Saroğlu