Sayı: 10

MARŞANDİZ

Edebiyat Fanzini / Eylül 2016

kapak resmi
Aslı Ekim

dizgi
Nil Müge Felekten

iç çizimler
Emre Öksüz
Gizem Aslantepe
Onur Akkiriş

makinistler

Özgürcan Uzunyaşa

Emre Öksüz

Can Karatek

Onur Selamet

Ömer Can Saroğlu